Biografi

Mobil / SMS: + 0700 510 300

Copyright @ All Rights Reserved

Ljudet av Värmland


 

Wermlandica heter bandet.

Det är ett latinskt ord men är för den delen ingen diagnos. Jo - förresten - man kan säga att det är en diagnos - men en godartad sådan - som betyder "värmländsk". Det är musiksatt värmländsk poesi som spelas.

Texterna är från Värmland och musiken av Robert Åslund - ljudet av Värmland!

Wermlandica - ett tankefrö


Sommaren 2008 var Wermlandica bara ett litet tankefrö hos Robert Åslund under en av hans promenader. Egentligen kan man säga att innan fröet såddes så hade myllan förberetts av Torleif Styffe - en nutida värmlandspoet - vars textförslag skänktes till en grupp musiker med funktionsvariationer - där Robert var medhjälpare. Då upptäckte han att han hade väldigt lätt att skriva musik till en redan befintlig text. En skiva höll på att spelas in med gruppen och när den var klar fanns det fortfarande en massa fart i skallen som var svår att stoppa.

Musikens värde


Samtidigt fanns det faktiskt mycket tankar om musiken och dess värde i livet. Att spela i coverband kändes inte alls relevant längre. Musiken höll på att tappa sin betydelse i livet och kändes plötsligt som en sorts kvarnsten om halsen istället. Var fanns känslorna? Om det fanns något som fortfarande kändes i hjärtat så var det musik där texten stod i centrum. Band som tidiga Lolita Pop, Public Image, Armoury Show och t om Captain Beefheart där texterna lika gärna kan vara poesi förstärkt av och med musik..

Hembränt


En dag kom Ingvar Karlsson på besök och hade med sig en hembränd CD med låtar som han ville spela upp. På skivan fanns demolåtar från Staffan Ernestams projekt: Tonsatta dikter av Närkes store poet Jeremias i Tröstlösa. Fantastiskt! Något liknande borde någon göra i Värmland!

Wermlandica


Plötsligt under en promenad visste Robert vad han ville: Det var han själv som skulle göra det! Värmländsk poesi - Wermlandica! Torleif Styffe hade myllan, Ingvar Karlsson vattenkannan, Staffan Ernestam fröpåsen, Robert Åslund satte genast sitt frö och började omedelbart att driva upp blomman!